@peccul is peccu

(love peccu '(emacs lisp cat outdoor bicycle mac linux coffee))

AngularJSでネストしたディレクティブのコンパイル、リンクなどの実行順

ここの回答をそのまま

stackoverflow.com

<div directive1>
  <div directive2>
    <!-- ... -->
  </div>
</div>

directive1: compile

directive2: compile
directive1: controller

directive1: pre-link

directive2: controller

directive2: pre-link

directive2: post-link
directive1: post-link

ということなので、外側のディレクティブで内側のディレクティブに何かを渡したい時は、compilecontrollerpre-linkあたりに書く必要がありそう。